Honora Jewelry

Honora Jewelry

你能看到的,有珍珠贝壳,金银甚至皮革为制作材料的珠宝,不知道是拍摄手法还是什么其他原因,每一件看起来都很华丽的样子.
明天就是一年中深圳最盛大的珠宝展了,如果没有睡过头的话,要认真的看看咯.
Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

Honora Jewelry

发布者:越夜

2007年起,就职于深圳某珠宝公司,建立了此珠宝博客,分享各种珠宝类的东西,早期内容过于随心和随意,更新也是断断续续的。

加入对话

2条评论

留下评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注